Sangrand kattak

Back
2022-10-22 10:00 - 2022-10-22 14:00

Prog:Path Jap ji sahib,Path Sukhmani Sahib,Path baaraha Maaha,

Kirtan,Aardas+Hukamnana.